Vi på Musik Mot Cancer är hedrade att presentera Combo Abzint som kommer att underhålla under dagen.

Artisternas medverkan sker på en helt ideell basis, vilket är en fantastisk insats som vi är otroligt tacksamma för!

Combo Abzint - Musik Mot Cancer